Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Park im. J. Piłsudskiego

Kalendrz wydarzeńSkontaktuj się z nami
Park im. J. Piłsudskiego

Park im. J. Piłsudskiego

Powierzchnia: 168,7 ha.
Lokalizacja: ul. Konstantynowska, ul. Krakowska, ul. Krzemieniecka, Al. Unii, ul. Srebrzyńska.
Park zabytkowy.

Największy w naszym mieście i jeden z największych parków w Europie. Powstawał w latach 1919-1939 według projektu E. Ciszkiewicza z elementami planu braci Zajkowskich. Ostateczną wersję planu ustalił w 1931 r. Stefan Rogowicz - dyrektor Plantacji Miejskich, jednak z powodu wybuchu wojny nie została ona do końca zrealizowana.
Park został zaprojektowany jako park leśno-wypoczynkowy z bogatym programem: tereny sportu, ogród jordanowski, lunapark i tereny wystawowe (niezrealizowane). W skład parku miały wchodzić także: Ogród Zoologiczny i Ogród Botaniczny (zrealizowany dopiero w latach sześćdziesiątych XX w.), które obecnie stanowią odrębne obiekty.
Park związany jest ściśle z historią naszego miasta. Na jego terenie grzebane były przez władze carskie zwłoki poległych w walkach i straconych rewolucjonistów 1905-1907 r. Dla uczczenia ich pamięci w 1920 r. usypano kopiec pamiątkowy, a w 1923 r. wzniesiono Kolumnę Rewolucjonistów (zniszczoną przez okupanta hitlerowskiego). Obecny Pomnik Czynu Rewolucyjnego odsłonięto w 1975 roku.
Część parku (pozostałość dawnej puszczy łódzkiej) podlega ochronie jako rezerwat przyrody "Polesie Konstantynowskie". Ponadto w parku tym znajduje się 18 pojedynczych drzew oraz dwie grupy drzew uznanych za pomniki przyrody. Od roku 1999 trwają kompleksowe prace leczniczo-pielęgnacyjne przy najcenniejszych partiach starodrzewia parkowego.
W latach 1993-1994 odtworzono układ wodny (8 stawów) i urządzono wyspę dla ptactwa wodnego. Dla potrzeb zasilania stawów wybudowano dwie studnie głębinowe.
W latach 1994-1995 zmodernizowano niektóre aleje, w tym promenadę nad stawami, wybudowano murek wzdłuż parkingu przy ZOO a w latach 1997- 2002 zagospodarowano teren przy Lunaparku: wybudowano zespół ogródków jordanowskich (w tym dla dzieci niepełnosprawnych) i zespół boisk sportowych, postawiono sprzęt do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu. W latach 2004-2005 zmodernizowano alejki w części parku między ulicami: ul. Konstantynowską, Al. Unii i ul. Krzemieniecką.
... więcej

Powierzchnia: 168,7 ha.
Lokalizacja: ul. Konstantynowska, ul. Krakowska, ul. Krzemieniecka, Al. Unii, ul. Srebrzyńska.
Park zabytkowy.

Największy w naszym mieście i jeden z największych parków w Europie. Powstawał w latach 1919-1939 według projektu E. Ciszkiewicza z elementami planu braci Zajkowskich. Ostateczną wersję planu ustalił w 1931 r. Stefan Rogowicz - dyrektor Plantacji Miejskich, jednak z powodu wybuchu wojny nie została ona do końca zrealizowana.
Park został zaprojektowany jako park leśno-wypoczynkowy z bogatym programem: tereny sportu, ogród jordanowski, lunapark i tereny wystawowe (niezrealizowane). W skład parku miały wchodzić także: Ogród Zoologiczny i Ogród Botaniczny (zrealizowany dopiero w latach sześćdziesiątych XX w.), które obecnie stanowią odrębne obiekty.
Park związany jest ściśle z historią naszego miasta. Na jego terenie grzebane były przez władze carskie zwłoki poległych w walkach i straconych rewolucjonistów 1905-1907 r. Dla uczczenia ich pamięci w 1920 r. usypano kopiec pamiątkowy, a w 1923 r. wzniesiono Kolumnę Rewolucjonistów (zniszczoną przez okupanta hitlerowskiego). Obecny Pomnik Czynu Rewolucyjnego odsłonięto w 1975 roku.
Część parku (pozostałość dawnej puszczy łódzkiej) podlega ochronie jako rezerwat przyrody "Polesie Konstantynowskie". Ponadto w parku tym znajduje się 18 pojedynczych drzew oraz dwie grupy drzew uznanych za pomniki przyrody. Od roku 1999 trwają kompleksowe prace leczniczo-pielęgnacyjne przy najcenniejszych partiach starodrzewia parkowego.
W latach 1993-1994 odtworzono układ wodny (8 stawów) i urządzono wyspę dla ptactwa wodnego. Dla potrzeb zasilania stawów wybudowano dwie studnie głębinowe.
W latach 1994-1995 zmodernizowano niektóre aleje, w tym promenadę nad stawami, wybudowano murek wzdłuż parkingu przy ZOO a w latach 1997- 2002 zagospodarowano teren przy Lunaparku: wybudowano zespół ogródków jordanowskich (w tym dla dzieci niepełnosprawnych) i zespół boisk sportowych, postawiono sprzęt do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu. W latach 2004-2005 zmodernizowano alejki w części parku między ulicami: ul. Konstantynowską, Al. Unii i ul. Krzemieniecką. mniej

Al. Unii, Srebrzyńska, Krakowska, Krzemieniecka, Konstantynowska


Wyświetl większą mapę

Zdjęcia z parku im. J. Piłsudskiego

Zespół ogródków jordanowskich

Zespół ogródków jordanowskich

Nartorolki


Zespół boisk sportowych

Sprzęt do ćwiczeń siłowych

Sprzęt do ćwiczeń siłowych

Historia

Powrót do poprzedniej strony

Wstecz